HOT SPOT LIVER-SCAN IN FOCAL NODULAR HYPERPLASIA

DA PIERS*, HJ HOUTHOFF, RAF KROM, KH SCHUUR, H SIKKENS, J WEITS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1289-1292
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAmerican Journal of Roentgenology
  Volume135
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit