Housing in the Netherlands: Introduction to the 2005 maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)132-135
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume96
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit