Housing supply and its economic and welfare effects in the aftermath of China's housing reform

Honghao Ren

  Onderzoeksoutput

  1899 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De privatisering van de Chinese huizenmarkt in 1998 heeft belangrijke gevolgen gehad voor de woningbouw, de regionale economie, de leefomstandigheden en het welzijn van de bewoners. Dit proefschrift analyseert de effecten van deze beleidsverandering, met name het functioneren van de woningmarkt na de hervorming, de regionale economische effecten van de beleidsverandering en de invloed ervan op het subjectieve welzijn.
  De belangrijkste conclusies zijn als volgt. Ten eerste, de Chinese woningmarkt reageert adequaat op signalen uit de markt, al is er wel sprake van vertraagde reacties vanwege regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Er is sprake van een negatieve relatie tussen woningbouw en de veranderingen in de bouwkosten in het lopende jaar en die van een jaar eerder. Verder reageert woningbouw positief op veranderingen in de beschikbaarheid van bouwgrond en stijgende huizenprijzen van een jaar eerder. Ten tweede heeft woningbouw een grote invloed op de regionale economie, vooral de werkgelegenheid, al verschilt deze invloed per regio. Er worden bijvoorbeeld teveel woningen gebouwd in de provincies Tianjin, Jilin, Shaanxi, Ningxia en Xinjiang. Een derde conclusie is dat het woongenot sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de woning en van de woonomgeving. Beide aspecten vormen belangrijke aangrijpingspunten om het woongenot te vergroten. Tot slot volgt uit dit proefschrift dat in de stedelijke gebieden van China woningbezit een positieve invloed heeft op het subjectieve welzijn van woningbezitters; zij hebben een hoger subjectief welzijnsniveau dan huurders. Een belangrijke beleidsaanbeveling is derhalve om het woningbezit in China te stimuleren ten einde het subjectieve welzijn van de Chinese stedelijke bevolking te vergroten.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Vlist, Arno, Supervisor
  • Folmer, Henk, Supervisor
  • Xue, Jianhong, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22-okt.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8218-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-8217-3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit