How competitive is the competition: instruments and evidence from Belgian football

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)71-81
Aantal pagina's11
TijdschriftNieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2002

Citeer dit