How do we support the peer acceptance of children with disabilities?

Paddy Favazza, Michaelena Ostrosky, Anke de Boer, Florianne Rademaker

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
108 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelPeer Relationships in Classroom Management
SubtitelEvidence and Interventions for Teaching
RedacteurenMartin H. Jones
UitgeverijRoutledge
Hoofdstuk6
Pagina's77-94
Aantal pagina's18
ISBN van elektronische versie9781003148647
ISBN van geprinte versie9780367709464, 9780367709020
StatusPublished - 13-jun.-2022

Citeer dit