How Future-Proof are Dutch Cities?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)654-656
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume107
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - dec.-2016

Citeer dit