How insurance affects altruistic provision in threshold public good games

Jianlei Zhang, Chunyan Zhang, Ming Cao

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
260 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer5:9098
Aantal pagina's7
TijdschriftScientific Reports
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 13-mrt-2015

Citeer dit