How many Years of Life Did the Fall of the Berlin Wall Add? A projection of East German Life Expectancy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)276-282
TijdschriftGerontology
Volume59
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit