How much pigment should flowers have? Flowers with moderate pigmentation have highest color contrast

Casper J. van der Kooi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)

Zoekresultaten