How not to evaluate whether psychosocial interventions benefit patients

Steven C. Palmer*, Maya J. Schroevers, James C. Coyne

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
250 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-338
Aantal pagina's2
TijdschriftPsycho-oncology
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2011

Citeer dit