How people and jobs find each other: Micro-level spatial adjustment mechanisms between human capital supply and demand

Gintare Morkute

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  437 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Door de proliferatie van informatietechnologieën en groeiende competitie hebben moderne economieën in toenemende mate behoefte aan menselijk kapitaal. Moderne economieën hebben tevens steeds meer menselijk kapitaal tot hun beschikking, wat blijkt uit de stijgende opleidingsniveaus van de werkende bevolking. Het wordt daarom steeds belangrijker dat arbeidsvraag en -aanbod op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd zijn er echter substantiële zoek- en mobiliteitskosten verbonden aan het realiseren van deze afstemming tussen mensen en banen.

  Uit de kwantitatieve analyses in dit proefschrift is gebleken dat participanten op de arbeidsmarkt in hun lokale omgeving zijn ingebed en dat geografische afstand een belangrijk obstakel vormt voor wederzijdse aanpassingen tussen mensen en banen. De analyses geven aan dat de beschikbaarheid van menselijk kapitaal van invloed is op de banencreatie van lokale bedrijven, maar niet op de relocatie van niet-lokale bedrijven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat arbeidsmarktinformatie vooral in de lokale omgeving door directe persoonlijke communicatie verkregen wordt. Daarnaast suggereren de bevindingen dat werkenden in hun rechtstreekse werkomgeving kennis vergaren die die ze later in hun baanzoektocht kunnen benutten. Hierdoor zijn werkenden sterk geneigd om in de buurt van hun oude werklocatie te blijven werken. Maar ook als de geografie buiten beschouwing wordt gelaten, wordt efficiënte benutting van menselijk kapitaal belemmerd doordat werkgevers maar over beperkte informatie beschikken over het vermogen van werknemers.

  Kortom, accurate arbeidsmarktinformatie is niet gemakkelijk toegankelijk voor participanten op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers als werknemers baseren zich op direct beschikbare signalen die verre van perfect zijn. Lokale kenmerken zijn belangrijk bij de besluitvorming op de arbeidsmarkt en zowel werkgevers als werknemers zijn sterk ingebed in hun regio’s.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • Koster, Sierdjan, Co-supervisor
  Datum van toekenning21-dec.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0214-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0213-0
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit