How rats economize: Energy loss in starvation

Klaas Roelof Westerterp

  Onderzoeksoutput

  192 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Ruiter, L., Supervisor, Externe Persoon
  Uitgever
  StatusPublished - 1976

  Citeer dit