How rich countries got rich ... and why poor countries stay poor

Dirk J. Bezemer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1524-1525
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Development Studies
Volume43
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - nov.-2007

Citeer dit