How theatre functions in the city of Groningen: Supply and use in a regular season

Johannes van Maanen, Anna Zijlstra, Marline Wilders

  OnderzoeksoutputProfessional

  142 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijUniversity of Groningen, Research Centre Arts in Society
  Aantal pagina's92
  StatusPublished - nov-2013

  Citeer dit