How to estimate the population that is covered by community pharmacies? An evaluation of two methods using drug utilisation information

Eric Schirm, T.B.M. Monster, R. de Vries, P.B van den Berg, Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg, H Tobi*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-179
Aantal pagina's7
TijdschriftPharmacoepidemiology and Drug Safety
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit