How to unravel a basket: NPC reorganization during meiosis

Annemiek C. Veldsink, Liesbeth M. Veenhoff*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere202301044
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Cell Biology
Volume222
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 6-feb.-2023

Citeer dit