How urban green spaces relate to health and well-being: The interplay between green space attachment, perceived quality and affordance

Vertaalde titel van de bijdrage: De relatie van stedelijk groen met gezondheid en welzijn: De rol van verbondenheid met groen, waargenomen kwaliteit en affordance

Yang Zhang

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  2598 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Groen in de stad kan een significante bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn. Dit wordt vooral toegeschreven aan het objectieve oppervlak aan groene ruimte binnen een geografisch gebied. Binnen het dichtbebouwde stedelijke landschap bestaat doorgaans echter weinig gelegenheid om in aanraking te komen met groene ruimte, omdat die nu eenmaal beperkt voorhanden is. Dit vormt een uitdaging voor beleidsmakers en ontwerpers, die de stedelijke groene ruimte zeer effici├źnt moeten gebruiken om de positieve invloed op gezondheid en welzijn optimaal te benutten. Om dit te realiseren, moeten we meer inzicht krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen stedelijk groen en haar positieve invloed op de gezondheid, en in de specifieke aspecten van de groene ruimte die deze positieve effecten veroorzaken. Dit proefschrift richt zich dan ook op het verbreden en verdiepen van de huidige kennis over de gezondheidseffecten van stedelijk groen. Het proefschrift hanteert een relationeel perspectief dat de emotionele en fysieke interacties en afhankelijkheden tussen de mens en de groene ruimte benadrukt. De studie is gebaseerd op empirisch onderzoek in Nederland en China en beoogt de reikwijdte van onderzoek naar het verband tussen gezondheid en groene ruimte te verbreden.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe relatie van stedelijk groen met gezondheid en welzijn: De rol van verbondenheid met groen, waargenomen kwaliteit en affordance
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Agnes, Supervisor
  • van Dijk, Terry, Co-supervisor
  • Weitkamp, Gerd, Co-supervisor
  Datum van toekenning29-jun.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-028-0684-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-9966-9
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit