HR 1 november 2013, nr. 12/04153, ECLI:NL:HR:2013:1079, ECLI:NL:PHR:2013:108 (Verify)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)308-311
Aantal pagina's4
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 6-mei-2014

Citeer dit