HUBS: Enabling multiple value creation through collaboration

Moniek Kamm, Niels Faber, Jan Jonker

OnderzoeksoutputProfessional

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-45
Aantal pagina's11
TijdschriftAccountancy & Bedrijfskunde
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit