Huiszwam: een ware ramp! Literatuuronderzoek naar oorzaken en gevolgen van houtaantasting door de echte huiszwam, Serpula lacrymans. 2e druk

A.F. Bos, M. Hesselink

OnderzoeksoutputAcademic

11736 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kenmerken van houtrotschimmels, die binnenshuis kunnen voorkomen, in het bijzonder de echte huiszwam. Biologie van de huiszwam, oorzaken van zwamaantasting, bestrijdingsmethoden en milieu-evaluatie van de gebruikte middelen.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's59
StatusPublished - 1996

Citeer dit