Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo: een effectstudie

Onderzoeksoutput

3291 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift onderzoeken we het effect van een interventie gericht op leerlingen met leerproblemen in het vmbo. Deze interventie is de methode Hulp op Maat (HoM). De methode HoM biedt de leerlingen trainingsprogramma’s aan die gericht zijn op diverse informatieverwerkingsvaardigheden en taal- en rekenvaardigheden. Deze trainingsprogramma’s worden op de computer aangeboden. Het aanbod van de programma’s is aangepast aan het niveau en aan de specifieke leerproblemen van de leerlingen. In dit proefschrift wordt het effect van de methode HoM vergeleken met de reguliere benadering. Om het effect te kunnen bepalen hebben 106 vmbo-leerlingen met leerproblemen gewerkt met deze experimentele methode. De resultaten van deze leerlingen zijn vergeleken met de resultaten van 95 leerlingen die gewerkt hebben met de reguliere benadering. De conclusie uit dit onderzoek is dat de experimentele groep die gewerkt heeft met de methode HoM een grotere vooruitgang boekte op de leervaardigheden: visuele informatieverwerking, begrijpend lezen en rekenen dan de controlegroep die werkte met het reguliere onderwijs. Wat betreft de leervaardigheden verbale informatieverwerking en spelling is er vrijwel geen verschil tussen beide groepen gevonden. De methode HoM had wel in enige mate positieve effecten op de leerprestaties. De leerlingen die gewerkt hebben met de methode HoM haalden vergelijkbare rapportcijfers, maar slaagden voor een hoger eindexamenniveau. De invloed van de methode HoM ten opzichte van de behaalde leerprestaties is beperkt. Gezien de beperkte bijdrage van de methode aan de leerprestaties zullen er ook andere veranderingen in het vmbo moeten plaatsvinden.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bos, Kornelis, Supervisor
  • Nakken, Han, Supervisor
Datum van toekenning11-jul.-2007
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-77834-33-6
StatusPublished - 2007

Keywords

  • technieken
  • Leermoeilijkheden, Remedial teaching, Onderwijsresearch, Wet
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
  • secundair onderwijs: algemeen

Citeer dit