Human Factors Guidelines Report 5: Test Criteria

Jan Souman, Marijke van Weperen, Jeroen Hogema, Marika Hoedemaeker, Frank Westerhuis, Arjan Stuiver, Dick de Waard, Karel Brookhuis

OnderzoeksoutputProfessional

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijTNO Human Factors Research Institute
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2021

Citeer dit