Human-in-the-loop optimization of rocker shoes via different cost functions during walking

Thijs Tankink*, Han Houdijk, Raffaella Carloni, Juha Hijmans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S199-S200
TijdschriftGait & Posture
Volume106
Nummer van het tijdschriftsuppl. 1
DOI's
StatusPublished - 13-sep.-2023

Citeer dit