Human iPSC-Derived Cardiomyocytes of Peripartum Patients With Cardiomyopathy Reveal Aberrant Regulation of Lipid Metabolism

Martijn F Hoes*, Nils Bomer, Melanie Ricke-Hoch, Tristan V de Jong, Karla F Arevalo Gomez, Stefan Pietzsch, Denise Hilfiker-Kleiner, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2288-2291
Aantal pagina's4
TijdschriftCirculation
Volume142
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusPublished - 8-dec.-2020

Citeer dit