Human Rights and the Regulation of Privatized Essential Services

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)165-204
Aantal pagina's40
TijdschriftNetherlands International Law Review
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit