Humanitarian multi-track diplomacy: Conceptualizing the Definitive, Particular, and Critical Role of Diplomatic Function in Humanitarian Action

Vertaalde titel van de bijdrage: Meersporige Humanitaire Diplomatie: Het conceptualiseren van de eensluidende, bijzondere en kritische rol van diplomatie in het veld van humanitaire actie

Michael David Clark

  Onderzoeksoutput

  5105 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Wereldwijd hebben zo’n 450.000 professionele humanitaire werkers iets gemeen. Ongeacht hun precieze rol – en de context van hun werk – hanteren zij het middel van diplomatie ten einde op een effectieve manier hulp te verlenen. Recentelijk is er sprake van een groeiende erkenning dat diplomatie en haar operationalisering een essentieel onderdeel vormt van humanitaire hulp. Velen zijn het er zelfs over eens dat effectiviteit van humanitair werk niet zou kunnen bestaan zonder deze vorm van diplomatie. Het onderhavige onderzoek doet een voorstel op welke wijze humanitaire diplomatie het best geconceptualiseerd en geoperationaliseerd kan worden ten einde daadwerkelijk effectiviteit van humanitaire actie te bewerkstelligen.
  Vertaalde titel van de bijdrageMeersporige Humanitaire Diplomatie: Het conceptualiseren van de eensluidende, bijzondere en kritische rol van diplomatie in het veld van humanitaire actie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Zwitter, Andrej, Supervisor
  • Herman, Joost, Supervisor
  Datum van toekenning2-jul.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit