Humanities and social sciences and the polar Regions

Kees Bastmeijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-229
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Polar Journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - dec.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit