Hume on is-ought and the standard of taste

J.J.A. Mooij*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)319-332
  Aantal pagina's14
  TijdschriftJournal of value inquiry
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit