HUMORAL IMMUNE-RESPONSES OF CATS TO MAMMALIAN TYPE-C VIRUS P30S

HP CHARMAN, MB GARDNER, RM MCALLISTER, RV GILDEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)98-108
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1976

Citeer dit