Huren of kopen? Een kwestie van gezin, baan, gezondheid en geld

A. de Jong, I. Esveldt

  OnderzoeksoutputAcademic

  9 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  De meeste huiseigenaren willen bij verhuizing kopen en de meeste huurders willen blijven huren. Maar er zijn ook overstappers: kopers die willen huren en vooral huurders die willen kopen. Dat is interessant voor een overheid die eigenwoningbezit wil stimuleren. Wie zijn die kopers die geen koopwoning meer willen en welke huurders willen dat juist wel? En wat willen de starters op de woningmarkt? Relatie, baan en gezondheid bepalen de uitkomst, en het geld natuurlijk.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)4-7
  Aantal pagina's4
  TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit