Husserl, impure intentionalism, and sensory awareness

Corijn van Mazijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)333–351
Aantal pagina's19
TijdschriftPhenomenology and the Cognitive Sciences
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum24-jan-2018
DOI's
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit