HvJ 14 februari 2019, C-562/17 (Nestrade). Regeling teruggaaf btw aan niet in EU gevestigde ondernemer; onjuist ID-nummer

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNLF 2019/0459
Aantal pagina's1
TijdschriftNLFiscaal
Volume9
StatusPublished - 1-mrt-2019

Citeer dit