HvJ Unitel; levering aan niet-geïdentificeerde afnemer kan aan nultarief zijn onderworpen

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Artikelnummer25
Pagina's (van-tot)12
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2674
StatusPublished - 31-okt-2019

Citeer dit