Hybride versus zuivere controllers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 8
TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2011

Citeer dit