Hydrazine in the Ugi Tetrazole Reaction

Pravin Patil, Ji Zhang, Katarzyna Kurpiewska, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten