Hydrazine in the Ugi Tetrazole Reaction

Pravin Patil, Ji Zhang, Katarzyna Kurpiewska, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Filter
Digital or Visual Products

Zoekresultaten