Hydrogelators: mechanisms, applications, and rational design

  Onderzoeksoutput

  596 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrogelators: mechanisms, applications, and rational design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

  Medicine and Dentistry