Hydrogen attack in a welded reactor

S.M. Schlögl, E. Van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)137-146
TijdschriftJournal de Physique IV
Volume9
Nummer van het tijdschriftP9
StatusPublished - 1999
Evenement3rd European Mechanics of Materials Conference on Mechanics and Multi-Physics Processes in Solids: Experiments, Modelling, Applications -
Duur: 1-jan.-1999 → …

Citeer dit