Hydrogen attack in creeping polycrystals due to cavitation on grain boundaries

M.W.D. van der Burg, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademic

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
TitelHost Publication
Plaats van productieWarrendale
UitgeverijThe Minerals, Metals & Materials Society
Pagina's313 - 322
StatusPublished - 1996

Citeer dit