Hydroxycitric acid delays intestinal glucose absorption in rats

P.Y. Wielinga, Renate E. Wachter-Hagedoorn, Brenda Bouter, Theo van Dijk, Frans Stellaard, A Nieuwenhuizen, Henk-Jan Verkade, A.J.W. Scheurink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftAmerican Journal of Physiology
StatusPublished - 2004

Citeer dit