Hydroxymethylfurfural, A Versatile Platform Chemical Made from Renewable Resources

Robert-Jan van Putten, Jan C. van der Waal, Ed de Jong, Carolus B. Rasrendra, Hero J. Heeres, Johannes G. de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2041 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1499-1597
Aantal pagina's99
TijdschriftChemical reviews
Volume113
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2013

Citeer dit