Hyperfiltration After Donation and Living Kidney Donor Risk

M. van Londen*, J. van der Weijden, G. Navis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2991-2991
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Transplantation
Volume17
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2017

Citeer dit