Hyperlipidemia and cardiovascular disease: inflammation, dyslipidemia, and atherosclerosis

Uwe J. F. Tietge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)94-95
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Opinion in Lipidology
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2014

Citeer dit