Hypertrofische cardiomyopathie: DNA-diagnostiek, genetische counseling en het risico op plotse hartdood

Hubert F. Baars, Imke Christiaans, Pim T. A. M. De Nijs, Maarten J. Cramer, Irene M. Van Langen, Pieter A. F. M. Doevendans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageHypertrophic cardiomyopathy: DNA diagnosis, genetic counseling and the risk of sudden cardiac death
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)177-183
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume154
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 30-jan-2010

Citeer dit