Hypocalcemia induced by tyrosine kinase inhibitors: targeted treatment with 'untargeted' side effects

Annika M A Berends*, Anouk N A van der Horst-Schrivers, Sjoukje F Oosting, Ellen W Kapiteijn, Jan Willem B de Groot, Thera P Links

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)726-729
Aantal pagina's4
TijdschriftACTA ONCOLOGICA
Volume59
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum14-feb-2020
DOI's
StatusPublished - 2-jun-2020

Citeer dit