Hypoglycaemia in a patient with a gastrointestinal stromal tumour

MMJ Beekers, EHTJ Slee*, J van Doorn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)402-404
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Endocrinology
Volume59
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep.-2003

Citeer dit