Hypothalamic Regulation of Metabolism

A.J.W. Scheurink, A.B. Steffens

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-236
Aantal pagina's2
TijdschriftAppetite
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1989

Citeer dit