Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation. Reply

Rianne van Rijn, Vincent E de Meijer, Robert J Porte*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)767-768
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume385
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 19-aug-2021

Citeer dit