Hypothesis testing problems with the alternative restricted by a number of inequalities

Willem Schaafsma

Onderzoeksoutput

299 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • SMID, L, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning7-okt-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit