HYPOTHETICAL VACCINATION OF THE DUTCH POPULATION WITH A HERPES-SIMPLEX VIRUS-VACCINE - ESTIMATION OF THE PROFITABILITY USING A DEMOGRAPHIC PROJECTION MODEL

CA BOS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)309-314
  Aantal pagina's6
  TijdschriftVaccine
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - aug-1988

  Citeer dit